Monday, June 04, 2012

Az igenév - L'infinito


Kétféle alakja lehet, jelen és múlt idejű.

A jelen idejű alakjának többfajta funkciója lehet:

  • a mondatban a főnév szerepét is betöltheti, csak hímnemű lehet.

Il viaggiare mi fa ben informata.

  • Mellékmondtaban egyidejűséget fejez ki, a ragozott ige helyett.

Sono contento di sentirti.

  • Főnévi igenév bővítményeként követheti az igét elöljárószóval, vagy elöljárószó nélkül.

Voglio andarci.

Ti prometto di restituirlo.

  • Ha prepozíció után áll, akkor mellékmondatot (okhatározoói -di-, célhatározói -per-, következményes -da-) is rövidíthetünk vele.
  • Melléknevekhez is kapcsolódhat,

è degno di credergli.

A múlt idejű főnévi főnévi igenévvel

  • előidejűséget fejezhetünk ki, a főmondathoz elöljárószóval kapcsolódik, időhatározói mellékmondatot rövidít.

Dopo aver preparato la cena, mi sono messo a tavola.

So di aver sbagliato.

No comments: