Monday, June 04, 2012

A birtokos névmás - Il pronome possessivo


A birtokos névmással meghatározzuk kihez, mihez tartozik egy személy, állat vagy tárgy. Nemben, számban egyezeteni kell a birtoklott tárggyal/ élőlénnyel:

Il mio libro.

La mia casa.

I miei figli.

Le mie sorelle.

Névmási használatban a birtokos névmást mindig megelőzi a határozott névelő vagy egy névelős elöljárószó (alle, della stb).

A hat darab fő birtokos névmáson kívül van még kettő, harmadik személyű birtokos névmás is, az "proprio" és az "altrui":

A "proprio"-t csak akkor használjuk, amikor az, aki birtokol valamit egyben a mondat alanya is:

Conoscere il proprio paese.

Megismerni a saját országunkat.

Ama il proprio lavoro.

Szerei a munkáját.

Az "altrui" ragozhatalan, azaz nem egyeztetjük számban és személyben, "másé, másoké" jelentéssel bír, az olasz "di altri" megfelelője (használata nem nagyon elterjedt).

i libri altrui

mások könyvei

l'altrui mestiere

mások szakmája

Névmási értelemben a birtokos névmásokat mindig névelővel használjuk.

Sok kifejezésben a birtokos névmás főnévi értelemben is használható néhány sajátos, speciális jelentéssel, például:

Ognuno ha il diritto di dire la sua = Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione.

Mindenkinek joga van megmondani a magáét = Mindenkinek joga van elmondani a saját véleményét.

Essi sono dei nostri = Essi sono del nostro gruppo.

Ők a mieink= Ők a mi csoportunkban vannak.

No comments: