Friday, June 08, 2012

A CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) nyelvvizsga


"Bizonyítvány az olasz mint idegen nyelv ismeretéről" Nemzetközileg elismert nyelvvizsga.
A CILS alapvetően egy nyelvi kompetenciára irányuló vizsga, tehát a beszélő nem reflektált nyelvi tudását méri fel, amelyet spontán módon alkalmaz nyelvhasználata során. Gyakorlatilag azt teszteli, hogy a vizsgázó olasz nyelvi környzetben mennyire találja fel magát, hogy használja a nyelvet a leggördülékenyebb kommunikáció érdekében a mindennapi életben.
A sienai egyetemen állították össze. CILS nyelvvizsgát évente kétszer szerveznek, júniusban és decemberben. Magyarországon is le lehet tenni vagy más külföldi vizsgahelyszíneken. Elismeri az Olasz Külügyminisztérium és a legtöbb olasz egyetem is, ahol a felvételi vizsga részét képezi. Négy szintje létezik:
  1. szint: Livello Uno - B1
  2. szint: Livello Due - B2
  3. szint: Livello Tre - C1
  4. szint Livello Quattro - C2
magát a vizsgát pedig öt részvizsga alkotja:
  1. Magnóhallgatásos feladat
  2. Olvasott szöveg megértése
  3. Olasz nyelvhasználat (+ metanyelvhasználat, ami tulajdonképpen személyek közötti - interperszonális- kommunikációnak egyik területe)
  4. Írásbeli vizsga
  5. Szóbeli vizsga
Minden részvizsgán max. 20 pont adható. Az összes pontszám 100, részenként 55% -ot kell teljesíteni.
Az egyetem honlapján megtekinthető milyen egy CILS feladatlap, audiofájlokkal együtt, feladatokkal.

No comments: