Monday, June 04, 2012

A határozatlan névelő - L'articolo indeterminativo


Mikor használjuk:

1- amikor nem konkrét személyre, vagy tárgyra utalunk:

Voglio vedere un film -> bármilyen filmet, nem konkrétat

Mg akarok nézni egy filmet.

2- kategorikusan utalva valakire/ valamire:

Un prete non dice certe cose -> ogni prete, i preti in generale (minden pap, a papok általában)

(Egy) pap nem mond ilyet.

3- Személynevek, keresztnevek, vezetéknevek esetében, mikor nem a konkrét művészre, hanem annak egy művére utalnak:

Il Museo di Parigi ha comprato un Raffaello -> un quadro di Raffaello

A párizsi múzeum vett egy Raffaellót.

Mikor marad el, mikor nem tesszük ki:

1-olyan főnevek előtt, amelyek foglalkozásra, vallási hovatartozásra, címre utalnak:

Io sono cattolico

Katolikus vagyok.

Mio zio è medico

A nagybátyám orvos.

2- A száz és az ezer számnevek előtt :

Quest'anno più di cento studenti seguono i corsi di italiano

Ebben az évben több mint száz diák vett részt olasz tanfolyamokon.

Domenica scorsa in piazza San Pietro c'erano più di mille persone

Múlt vasárnap a Szent Péter téren több mint ezer ember volt.

3- a "che" felkiáltószó után :

Che peccato!

Milyen kár!

Che vergogna!

Micsoda szégyen!

4- a "da" elöljárószó után, mikor a következő jelnetésekkel bír "mint, ahogy, valamahogy, valamilyen módon" :

Gina si è comportata da vera amica

Gina igazi barát módjára viselkedett.

No comments: