Friday, June 08, 2012

ITK ORIGO vizsga


Ennek a nyelvvizsgatípusnak a struktúrája mindenki számára ismert régről. A három szint is megvan: alap-, közép, -felsőfok, elnevezésbeli különbség van csak: B1, B2, C1. Itt is lehetőség nyílik már egy-, és kétnyelvű vizsgára.

Bővebb információ az oldalukon.

A kétnyelvű vizsga szintek szerint nagy vonalakban:

Alapfok, szóbeli rész:

 • Irányított beszélgetés
 • Önálló témakifejtés
 • Szituációs szerepjáték
 • Kb. 10 perc Beszédértés (gépi beszéd)

Középfok, szóbeli rész:

 • Beszédkészség: Irányított beszélgetés
 • Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)

 • Szituációs szerepjáték
 • Beszédértés
Felsőfok, szóbeli rész:
 • Beszédkészség: Irányított beszélgeté
 • Önálló témakifejtés (képi stimulus alapján)
 • Szituációs szerepjáték
 • Magyar nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven
 • Beszédértés

Alapfok, írásbeli rész:

 • Olvasott szöveg értése
 • Közvetítési készséget mérő feladat ( idegen nyelvű feladatlap megoldása)
 • Íráskészség ( levél írása egy téma, néhány irányítási szempont alapján)
Középfok, írásbeli rész:
 • Feleletválasztós nyelvtani teszt
 • Magyar szöveg fordítása idegen nyelvre
 • Irányított fogalmazás
 • Fordítás idegen nyelvről magyarra
 • Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat
Felsőfok, írásbeli rész:
 • Feleletválasztós nyelvtani (és lexikai) teszt
 • Magyar szöveg tömörítése idegen nyelvre
 • Irányított fogalmazás
 • Fordítás idegen nyelvről magyarra
 • Olvasott szöveg értését ellenőrző feladat

No comments: