Friday, June 08, 2012

Miért " il fine settimana" és nem "la fine settimana"?


A kérdés akkor merül fel, ha a "fine" főnévre gondolunk, ami nemét tekintve eltérést mutat. Azaz: la fine, ha valaminek a végére utal, itt: “la fine della settimana”. Azonban il fine, ha valaminek a céljáról (~ scopo) beszélünk. E szabály értelmében tehát a “fine settimana”, mivel benne szerepel a vége, elvileg nőnemű névelőt feltételezne.

Azonban ez a szabály itt nem érvényesül. A “fine” hímnemű névelőt kap,- noha szemantikai értelemben nőnemű járna - mint ahogy például a il lieto fine (happy end) esetében is.

De ha megvizsgáljuk mindkét kifejezést, arra a következtetésre jutunk, hogy azok esetében, amelyek eredileg az angol nyelvből kerültek, honosodtak meg az olaszban majdnem mind hímneműek. Folytatván a felsorolást: lo yogurt, il computer, il business, il golf stb

Összefoglalásként:

Miért mondjuk azt, hogy "il fine settimana” és nem “la fine settimana”?

Mert a “fine settimana*” az angol “weekend”-ből ered és az olasz nyelvben az idegen nyelvekből átvett főnevek hímneműek lesznek.

*a weekend tükörfordítása, nyelvtanilag a birtokos szerkezetű “la fine della settimana” lenne helyes, de ez az alak kikopott a nyelvből.

No comments: