Monday, June 04, 2012

A segédigék - Gli ausiliari


Vagyis az essere és az avere*. Miért hívják segédigéknek? Egyáltalán mi az, hogy segédige? Nekünk magyaroknak egyébként is nehéz megszoknunk és megtanulnunk, hogy az olaszban (és más indoeurópai nyelvekben) miért kell oda is ige, ahol nálunk "nincs"?

Tehát kezdjük az elején. Segédige, aminek már a nevében is benne van, hogy "segítő" funkcióval bírnak.

Az avere (jelentése: "birtokában van, van neki") igével nincs sok gondunk, mert magyarban is, ha valakinek van valamije, valaki bír valamivel pl.

Péternek van egy új kabátja.

azt az olaszban is hasonló struktúrában fogalmazzuk meg:

Pietro ha una giacca nuova.

Tehát látjuk, hogy mind a két mondatban szerepel a "van", gyakorlatilag ugyanazon a helyen, azzal a különbséggel, hogy a Péter után a magyarban ott van a "nek" (birtokrag).

Az essere-nek is ugyanaz a funkciója , mint a magyar nyelvben létezést fejez ki, pl

Anna iskolában van.

Anna è a scuola.

Azt látjuk, hogy a magyarban mindkét segédigét "van, vannak"-nak fordítjuk.

Azonban a következő magyar mondatban már nem szerepel a létige:

Marco szép.

Ebben a mondatban nem szerepel más, csak az alany(Marco), majd egy melléknév.

Viszont lássuk az olasz megfelelőt:

Marco è bello.

Azaz ez essere megfelelő ragozott alakja. Tehát elmondhatjuk, hogy a magyarral ellentétben az olasz nyelvben akkor is van létige (essere), ha az alanyhoz melléknevet vagy főnevet kapcsolnunk.

A "Marco" az alany, a "bello" pedig a melléknév. Magyarul:

Marco szép.

Ha pedig főnév kapcsolódik hozzá, akkor így néz ki:

Marco è ingegnere.

Marco mérnök.

vagy:

Marco è un ragazzo.

Marco= alany; ingegnere, ragazzo= főnév


*A segédigék további szerepére az összetett igeidőknél térek ki.

No comments: