Monday, June 04, 2012

Szenvedő szerkezet - Il passivo


       Csak a tárgyas (~nem visszaható) igék lehetnek szenvedők és cselekvők is. Általában akkor használjuk, he a cselekvőt nem tudjuk/akarjuk megnevezni:
L'edificio è stato costruito.
Ha megnevezzük az alanyt is , akkor az a mondat végére kerül, da prepozícióval.
Cselekvő szerkezet: Maria paga i conti. ugyanez szenvedő szerkezetben: I conti sono pagati da Maria. - A számlák Maria által lettek befizetve.
Úgy képezzük, hogy az essere megfelelő idejű ragozott alakját a főnévi igenév személyben és tárgyban az alannyal egyeztett participio passato-ja elé tesszük,

A fenti mondat múlt időben: Maria ha pagato i conti. Ugyanez szenvedő szerkezetben: I conti sono stati pagati da Maria.
Az essere-t helyettesíthetjük a a venire megfelelő ragozott alakjával is, de csak egyszerű igeidőkben:
I conti vengono pagati da Maria.

Segédigék (potere, dovere) is szerepelhetnek szenvedő szerkezetben:

Un libro così difficile non può essere letto da uno straniero.
Le tasse devono essere ammentate. 

No comments: