Thursday, November 22, 2012

Napi mondat

Basta che tu vada a vederlo.

bastare - elegendő; elég ha
andare a vedere - meglátogat
lo - őt, azt

Elég, ha meglátogatod őt.

Nyelvtan:
bastare che + congiuntivo / kötömódot használunk az igével
vederlo = vedere + lo; ha a főmondat és a mellékmondat alanya ugyanaz, akkor a mellékmondat igéje infinitivo-ban (melléknévi igenév) marad, a tárgyat jelölő névmás pedig utána áll és egybeírjuk vele.
No comments: