Saturday, January 19, 2013

Napi mondat

A téli szünet után újra, új mondatokkal jelentkezem.

Chiunque può imparare una nuova lingua.

chiunque - bárki
può -------» potere - tud, képes
imparare - tanulni 
nuova - új
la lingua - nyelvBárki meg tud tanulni egy új idegen nyelvet.


No comments: