Friday, June 08, 2012

A függő beszéd


Akkor használjuk, ha nem szó szerint mondunk el egy párbeszédet, a beszélő így a narrátor lesz. Így természetesen magváltoznak a személyes névmások, egyes határozószók, igeidők. Ha főmondatban múlt idő van, akkor érvénybe lép az igeidőegyeztetés:

presente → imperfetto

passato prossimo → trapassato prossimo

futuro → condizionale passato

condizionale presente → condizionale passato

imperfetto → imperfetto

imperativo → infinito combinato a di

Azonban ha a főmondat feltételes módban van nem változik az imperfetto (indicativo), a trapassatto (indicativo/congiuntivo) és a condizionale composto.

No comments: