Friday, June 08, 2012

A kijelentó mód


A kijelentő mód az olasz nyelv legfőbb, leggyakrabban használt igemódja, csakúgy, mint a magyarban. Fő szerepe az, hogy valamilyen eseményt vagy szituációt, körülményt fejez ki, ami független mindenfajta bizonytalanságtól, feltételtől.

(Ez a hagyományos definíciója az kijelentő módnak, ami nagy vonalakban érvényes is minden esetben, de ha a az indicativo futuro-ra, vagy imperfetto-ra gondolunk, mindkettőt használhatjuk feltételes értelemben is, olyan eseményekre utalva, aminek teljesülése valamilen feltételhez kötött.

Ma sarà questo il prezzo giusto?

Che sciocchezza mi usciva di bocca, meno male che non l'ho detto!)

A kijelentő mód tulajdonképpen a kötőmód, a felszólító mód és a feltételes mód ellentéte, melyek mindig magukba foglalják a beszélő viszonyát a mondat valóságtartalmához, azaz feltételt, bizonytalanságot fejez ki.

No comments: